Wireless Patient Bedsite Unit and Reset Unit Toggle

Wireless Patient Bedsite Unit and Reset Unit / ACS-5093

                                                         

                      

Wireless patient bedside call unit, stylishly designed unit for  providing  nurses to be called in patient rooms. Keypad enable emergency calls and the termination of the calls by the nurse.

Acil çağrısı yapmayı ve servis veren hemşirenin çagrıyı
sonlandırmasını sağlayan tuş takımı bulunur.

Üretimlerimiz
Hemşire Çağrı Sistemleri
Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürleri
 Kapat